Polumontažna stropna konstrukcija

Presjek stropa

Način podupiranja gredica

Alt Text

Detalj oslanjanja gredice

Detalj montažne konstrukcije

Alt Text

Polumontažna stropna konstrukcija montira se na pripremljenu podkonstrukciju (skelu), koju čine drvene gredice 10×10 cm i podupirač (drveni ili metalni). Podkonstrukcija se postavlja u pravcu nosivih zidova, a podupiranje se vrši na svakih 1,20 m – max.1,50 m (slika 2). Kod raspona većih od 3,60 m, potrebno je izdići sredinu konstrukcije (podkonstrukcije) za 1-2 cm.

Na ovako pripremljenu podkonstrukciju postavljaju se gredice na osovinski razmak 40 (50) cm a zatim se između gredica postavljaju ispunski blokovi. Prilikom montaže gredica neophodno je obezbijediti nalijeganje istih najmanje 15 cm na nosive zidove, a prva i posljednja gredica se postavljaju uz horizontalne serklaže (slike 3 i 4).

Gornju zonu ploče (tlačnu ploču) treba armirati sa mrežastom armaturom Q131 dužine 1m u pravcu gredica (slika 3). U trusnom području (VII, VIII i IX stepen MCS skale), gornju zonu (tlačnu ploču), armirati mrežnom armaturom Q131 na cijeloj površini ploče i istu povezati sa armaturom obodnih serklaža.

Armaturu obodnih horizontalnih serklaža proračunavati za svaki konkretan slučaj, a za manje objekte može se armirati sa ±2Ø14 i vilicama Ø 6/25 cm (slike 3 i 4). Prije betoniranja tlačne ploče d=4cm betonom MB30, potrebno je konstrukciju očistiti i višekratno dobro navlažiti ispune i montirane gredice, te provjeriti podupore.

Kretanje, pri montaži konstrukcije i pri betoniranju, je obavezno po ranije postavljenoj dašćanoj podlozi. Betoniranje tlačne ploče i ukrutnih rebara vršiti prema važećim propisima za beton i armirani beton. Skidanje podkonstrukcije (skele) vrši se 15 dana nakon betoniranja tlačne ploče.

Ugradnja poprečnog nosača

Alt Text

Kod stropnih konstrukcija raspona 3,6m < Ls < 6m izvodi se jedan poprečni nosač u sredini raspona A=Ls/2, a kod raspona 6m<Ls<7m izvode se dva poprečna nosača približno u trećinama raspona A=L/3.

Detalj poprečnog nosača

Oslanjanje pregradnog zida

Alt Text

Poprečni nosači se armiraju prema tabeli. Izvode se tako što se ostavi međurazmak između ispuna u širini 12(18)cm, sa donje strane postavi se oplata (daska), uvuče armatura i zatim betonira zajedno s pločom.

Ukoliko se izvode pregradni zidovi na ploči (olakšani pregradni zidovi), oslanjanje se vrši samo na armirano-betonske gredice koje se dodatno armiraju rebrastom armaturom RA400/500.

Masa izbetonirane konstrukcije je 275 kg/m2. Standardna proizvodnja je za pokretno opterećenje od 1,5 KN/m2, a za veća opterećenja po narudžbi, uz odgovarajući statički proračun.

Alt Text