Polumontažna stropna konstrukcija

Presjek stropa

Način podupiranja gredica

klsjdajsdhaksjdhasj

Detalj oslanjanja gredice

Detalj montažne konstrukcije

klsjdajsdhaksjdhasj

Polumontažna stropna konstrukcija montira se na pripremljenu podkonstrukciju (skelu), koju čine drvene gredice 10×10 cm i podupirač (drveni ili metalni). Podkonstrukcija se postavlja u pravcu nosivih zidova, a podupiranje se vrši na svakih 1,20 m – max.1,50 m (slika 2). Kod raspona većih od 3,60 m, potrebno je izdići sredinu konstrukcije (podkonstrukcije) za 1-2 cm.

Na ovako pripremljenu podkonstrukciju postavljaju se gredice na osovinski razmak 40 (50) cm a zatim se između gredica postavljaju ispunski blokovi. Prilikom montaže gredica neophodno je obezbijediti nalijeganje istih najmanje 15 cm na nosive zidove, a prva i posljednja gredica se postavljaju uz horizontalne serklaže (slike 3 i 4).

Gornju zonu ploče (tlačnu ploču) treba armirati sa mrežastom armaturom Q131 dužine 1m u pravcu gredica (slika 3). U trusnom području (VII, VIII i IX stepen MCS skale), gornju zonu (tlačnu ploču), armirati mrežnom armaturom Q131 na cijeloj površini ploče i istu povezati sa armaturom obodnih serklaža.

Armaturu obodnih horizontalnih serklaža proračunavati za svaki konkretan slučaj, a za manje objekte može se armirati sa ±2Ø14 i vilicama Ø 6/25 cm (slike 3 i 4). Prije betoniranja tlačne ploče d=4cm betonom MB30, potrebno je konstrukciju očistiti i višekratno dobro navlažiti ispune i montirane gredice, te provjeriti podupore.

Kretanje, pri montaži konstrukcije i pri betoniranju, je obavezno po ranije postavljenoj dašćanoj podlozi. Betoniranje tlačne ploče i ukrutnih rebara vršiti prema važećim propisima za beton i armirani beton. Skidanje podkonstrukcije (skele) vrši se 15 dana nakon betoniranja tlačne ploče.

Ugradnja poprečnog nosača

klsjdajsdhaksjdhasj

Kod stropnih konstrukcija raspona 3,6m < Ls < 6m izvodi se jedan poprečni nosač u sredini raspona A=Ls/2, a kod raspona 6m<Ls<7m izvode se dva poprečna nosača približno u trećinama raspona A=L/3.

Detalj poprečnog nosača

Oslanjanje pregradnog zida

klsjdajsdhaksjdhasj

Poprečni nosači se armiraju prema tabeli. Izvode se tako što se ostavi međurazmak između ispuna u širini 12(18)cm, sa donje strane postavi se oplata (daska), uvuče armatura i zatim betonira zajedno s pločom.

Ukoliko se izvode pregradni zidovi na ploči (olakšani pregradni zidovi), oslanjanje se vrši samo na armirano-betonske gredice koje se dodatno armiraju rebrastom armaturom RA400/500.

Masa izbetonirane konstrukcije je 275 kg/m2. Standardna proizvodnja je za pokretno opterećenje od 1,5 KN/m2, a za veća opterećenja po narudžbi, uz odgovarajući statički proračun.

klsjdajsdhaksjdhasj