Sigurnosna vrata

Alt Text

Protuprovalna vrata STANDARD 60 S-002

Ram vrata je izrađen od čeličnih profila 60x40x2 mm. Vrata su opremljena protuprovalnom cilindar bravom, sa zaključavanjem trnovima u sredini, te u gornjem i donjem dijelu vrata.

Brava je sa vanjske strane vrata dodatno zaštičena čeličnom pločom. Na strani baglama su tri fiksna trna za dodatno zabravljivanje vrata. U zaključanom položaju vrata, krilo je sa štokom povezano u devet tačaka (šest aktivnih i tri pasivne). Brava je opremljena cilindrom sa pet kodiranih ključeva. Cilindar je sa vanjske strane zaštićen defenderom protiv lomljenja i bušenja.

Krilo vrata je debljine 65 mm, sa unutrašnjim zaštitnim limom, vertikalno ojačanim i dvije mašinske baglame, podesive po visini. Antikorozivna zaštita metalnih dijelova vrata je elektrostatska plastifikacija u nijansi po izboru kupca. Krilo vrata je ispunjeno termičkom i zvučnom izolacijom, a završna obrada krila su iveral ploče, u dekoru po izboru kupca. Šteke, zaštitne rozete i špijunka su u „inox“ nijansi.Vrata su opremljena dvostrukim dihtunzima.

Klasa protuprovalnosti 4, prema EN 1627 – obezbijeđen atest.

Alt Text

Protuprovalna vrata STANDARD 70 S-002

Ram vrata je izrađen od čeličnih profila 70x40x2 mm. Vrata su opremljena protuprovalnom cilindar bravom, sa zaključavanjem trnovima u sredini, te u gornjem i donjem dijelu vrata.

Brava je sa vanjske strane vrata dodatno zaštićena čeličnom pločom. Na strani baglama su tri fiksna trna za dodatno zabravljivanje vrata. U zaključanom položaju vrata, krilo je sa štokom povezano u deset tačaka (sedam aktivnih i tri pasivne).

Brava je opremljena cilindrom sa pet kodiranih ključeva. Cilindar je sa vanjske strane vrata zaštićen defenderom protiv lomljenja i bušenja cilindra.

Krilo vrata je debljine 75 mm, sa unutrašnjim zaštitnim limom, vertikalno ojačanim i dvije mašinske baglame, podesive po visini. Krilo vrata je ispunjeno termičkom i zvučnom izolacijom, a završna obrada krila su iveral ploče, u dekoru po izboru kupca. Šteke i zaštitne rozete su u „inox“ nijansi. Vrata su opremljena sa dvostrukim dihtunzima dihtunzima.

Klasa protuprovalnosti 4, prema EN 1627 – obezbijeđen atest

Alt Text

Protuprovalna vrata DE LUX S-001

Vrata DE LUXE su elegantna protuprovalna vrata za stanove koja odgovaraju zahtjevima protuprovalnosti klase 4. Vrata imaju obostrano dekorativnu oblogu od 12 milimetarskog kantiranog iverala, koji je vijcima pričvrščen na potkonstrukciju krila.

Osnovna konstrukcija ram i krila je iz specijanih čeličnih profila Forster 32800. Ispuna krila je čelični lim i termoizolacija. Vrata su ovješena na dvije sakrivene šarke, koje su podesive u tri smjera. U zaključanom položaju krilo je na osam mjesta povezano sa ramom, od toga su dva fiksna a šest je pokretnih.

Osnovna oprema vrata je protuprovalna brava, limitator otvaranja, špijunka i spuštajuća brtva. Vrata nemaju prag. Dihtovanje prema podu je riješeno sa spuštajućom brtvom a zazor između krila i rama je sa duplim dihtovanjem.

Svi metalni dijelovi vrata (unutrašnji i vanjski) su zaštićeni protiv korozije.

Dezen dekorativne obloge kao i boja metalnih dijelova može se prilagođavati želji kupca.

Alt Text

Protuprovalna – protupožarna vrata STANDARD-KOMBI R-001

Vrata STANDARD-KOMBI su protuprovalno-protupožarna vrata za stanove, koja odgovaraju zahtjevima protuprovalnosti klase 4 i otpornosti na požar 30 i 60 minuta (EI30 i EI 60).

Štok i krilo vrata su u čeličnoj izvedbi, punjeni negorivim materijalom. Krilo vrata je obloženo teško gorivim pločama klase B1, debljine 12 mm, u dezenu po izboru naručioca. Površinska zaštita štoka, krila i opšavnih lajsni je elektrostatska plastifikacija u boji po izboru Naručioca.

Vrata su opremljena protuprovalnom cilindar bravom, sa zaključavanjem trnovima u sredini, te u gornjem i donjem dijelu vrata. Brava je sa vanjske strane dodatno zaštićena čeličnom pločom. Brava je sa sigurnosnim cilindrom, sa 5+1 kodiranih ključeva. Cilindar je sa vanjske strane zaštićen defenderom protiv lomljenja i bušenja cilindra. Na strani baglama su tri fiksna trna za dodatno bravljenje vrata. U zaključanom položaju vrata, krilo je sa štokom povezano u deset tačaka (sedam aktivnih i tri pasivne).

Vrata su opremljena potrebnim dihtunzima i ekspandirajućom trakom. Krilo vrata je debljine 80 mm, sa unutrašnjim zaštitnim limovima, vertikalno ojačanim i dvije mašinske baglame, podesive po visini. Šteke, zaštitne rozete i širokougaona špijunka su u «mat chrom» nijansi.

Klase protupožarnosti EI30 i EI 60, prema JUS U.J1.160

Alt Text

Puna protupožarna vrata TIP PPV - 01

Vrata STANDARD-KOMBI su protuprovalno-protupožarna vrata za stanove, koja odgovaraju zahtjevima protuprovalnosti klase 4 i otpornosti na požar 30 i 60 minuta (EI30 i EI 60).

Štok i krilo vrata su u čeličnoj izvedbi, punjeni negorivim materijalom. Krilo vrata je obloženo teško gorivim pločama klase B1, debljine 12 mm, u dezenu po izboru naručioca. Površinska zaštita štoka, krila i opšavnih lajsni je elektrostatska plastifikacija u boji po izboru Naručioca.

Vrata su opremljena protuprovalnom cilindar bravom, sa zaključavanjem trnovima u sredini, te u gornjem i donjem dijelu vrata. Brava je sa vanjske strane dodatno zaštićena čeličnom pločom. Brava je sa sigurnosnim cilindrom, sa 5+1 kodiranih ključeva. Cilindar je sa vanjske strane zaštićen defenderom protiv lomljenja i bušenja cilindra. Na strani baglama su tri fiksna trna za dodatno bravljenje vrata. U zaključanom položaju vrata, krilo je sa štokom povezano u deset tačaka (sedam aktivnih i tri pasivne).

Vrata su opremljena potrebnim dihtunzima i ekspandirajućom trakom. Krilo vrata je debljine 80 mm, sa unutrašnjim zaštitnim limovima, vertikalno ojačanim i dvije mašinske baglame, podesive po visini. Šteke, zaštitne rozete i širokougaona špijunka su u «mat chrom» nijansi.

Klase protupožarnosti EI30 i EI 60, prema JUS U.J1.160

Alt Text

Protupožarna vrata sa staklom TIP PPV-02

Puna protupožarna vrata su klasična protupožarna vrata, koja se koriste za zatvaranje prolaza između požarnih zona na mjestima gdje se traži otpornost na požar do EI 90, a ne traži se vizuelna komunikacija između unutrašnje i vanjske strane.

Osnovna konstrukcija rama i krila je specijalni profil sa utorom za dihtunge, zbog ćega vrata već u osnovnoj izvedbi imaju dvostruko dihtovanje.

Na zahtjev Naručioca, može se ugraditi spuštajuća brtva na donjoj strani krila. Sa ugradnjom spuštajuće brtve, vrata odgovaraju i zahtjevima za dimnonepropusnost.

U zazor između rama i krila vrata ugrađena je intumiscentna ekspandirajuća traka, koja sprečava prolaz vatre. Krilo vrata je sa ispunom od negorivog materijala, a profili rama i krila su obloženi sa negorivim materijalom i pocinčanim limom. Vrata su opremljena sa požarnom bravom, automatom za samozatvaranje i priborom za otvaranje vrata (šteke, ručke, kugle itd), koji se može kombinovati zavisno od namjene i uslova koje vrata trebaju zadovoljiti.

Na zahtjev naručioca, vrata mogu biti opremljena sa panik bravom i panik polugom. Vrata su bez praga i u normalnoj upotrebi zatvorena.

Obezbijeđen atest za klasu protupožarnosti EI 90, prema
BAS EN 13501-2:2009

Alt Text

Poluostakljena protupožarna vrata IP PPV-03

Protupožarna vrata sa staklom su klasična požarna vrata sa umetnutim staklom, a koja se koriste za zatvaranje prolaza između požarnih zona na mjestima gdje se traži otpornost na požar do EI 90, i vizuelna komunikacija između unutrašnje i vanjske strane.

Osnovna konstrukcija rama i krila je specijalni profil sa utorom za dihtung zbog kojeg vrata već u osnovnoj izvedbi imaju dvostruko dihtovanje.

Na zahtjev kupca može se ugraditi spuštajuća brtva. Sa ugradnjom spuštajuće brtve vrata odgovaraju i zahtjevima za dimnonepropusna vrata. U zazor između rama i krila ugrađena je intumiscentna traka, koja sprečava prolaz vatre.

Krilo vrata je sa ispunom od negorivog materijala, a profili rama i krila su obloženi sa izolacionim materijalom i pocinčanim limom.

Oprema vrata je automat za samozatvaranje, požarna brava i raličite kombinqacije pribora za otvaranje vrata (šteke, ručka, kugla itd.).

Na zahtjev kupca ista mogu biti opremljena sa panik bravom i panik polugom. Vrata su bez praga i u normalnoj upotrebi zatvorena.

Obezbijeđen atest za klasu protupožarnosti EI 90, prema BAS EN 13501-2:2009

Alt Text

Haustorska vrata F-001

Vrata su konstruirana namjenski za zatvaranje ulaza u višestambenim objektima.

Kao osnovni materijal za vrata korišten je čelični profil sa utorom za dihtung, zbog kojeg vrata imaju dvostruko dihtovanje. U odnosu na plastična, aluminijska ili čak drvena vrata, čelična vrata ove konstrukcije su dugotrajnija, jer su izrađena od čeličnih profila, a svi nosivi spojevi su zavareni, a ne lijepljeni ili vijčani.

U gornjem dijelu krila vrata je ugrađeno termoizolaciono staklo (armirano ili lamistal), a u donjem dijelu je panel sa termoizolacijom.

Vrata mogu biti jednokrilna ili dvokrilna i sa dodatnim ostaklenjima sa sve tri strane.

Osnovna oprema vrata je automat za samo-zatvaranje i brava sa elektroprihvatnikom, koji omogućava otvaranje vrata iz stana. Sa unutrašnje strane je šteka, koja omogućava izlaz u svako doba bez ključa, a sa vanjske strane je kugla.

Ulaz u prostor moguć je sa ključem ili daljinskim otvaranjem iz stana. Na zahtjev kupca moguće je ponuditi i dodatno ugradnju spuštajuće brtve ili neke druge dodatne opreme.