Sigurnosna vrata

Alt Text

Protuprovalna vrata STANDARD 60

Ram vrata je izrađen od čeličnih profila 60x40x2 mm. Vrata su opremljena protuprovalnom cilindar bravom, sa zaključavanjem trnovima u sredini, te u gornjem i donjem dijelu vrata.

Brava je sa vanjske strane vrata dodatno zaštičena čeličnom pločom. Na strani baglama su tri fiksna trna za dodatno zabravljivanje vrata. U zaključanom položaju vrata, krilo je sa štokom povezano u osam tačaka (pet aktivnih i tri pasivne). Brava je opremljena cilindrom sa pet kodiranih ključeva. Cilindar je sa vanjske strane zaštićen defenderom protiv lomljenja i bušenja.

Krilo vrata je debljine 65 mm, sa unutrašnjim zaštitnim limom, vertikalno ojačanim i dvije mašinske baglame, podesive po visini. Antikorozivna zaštita metalnih dijelova vrata je elektrostatska plastifikacija u nijansi po izboru kupca. Krilo vrata je ispunjeno termičkom i zvučnom izolacijom, a završna obrada krila su iveral ploče, u dekoru po izboru kupca. Šteke, zaštitne rozete i špijunka su u „inox“ nijansi.Vrata su opremljena dvostrukim dihtunzima.

Klasa protuprovalnosti 4, prema EN 1627 – obezbijeđen atest.

Alt Text

Protuprovalna vrata STANDARD 70

Ram vrata je izrađen od čeličnih profila 70x40x2 mm. Vrata su opremljena protuprovalnom cilindar bravom, sa zaključavanjem trnovima u sredini, te u gornjem i donjem dijelu vrata.

Brava je sa vanjske strane vrata dodatno zaštićena čeličnom pločom. Na strani baglama su tri fiksna trna za dodatno zabravljivanje vrata. U zaključanom položaju vrata, krilo je sa štokom povezano u deset tačaka (sedam aktivnih i tri pasivne).

Brava je opremljena cilindrom sa pet kodiranih ključeva. Cilindar je sa vanjske strane vrata zaštićen defenderom protiv lomljenja i bušenja cilindra.

Krilo vrata je debljine 75 mm, sa unutrašnjim zaštitnim limom, vertikalno ojačanim i dvije mašinske baglame, podesive po visini. Krilo vrata je ispunjeno termičkom i zvučnom izolacijom, a završna obrada krila su iveral ploče, u dekoru po izboru kupca. Šteke i zaštitne rozete su u „inox“ nijansi. Vrata su opremljena sa dvostrukim dihtunzima dihtunzima.

U odnosu na vrata “Standard 60” ova vrsta vrata posjeduju bolju termo i zvučnu izolaciju.

Klasa protuprovalnosti 4, prema EN 1627 – obezbijeđen atest

Alt Text

Protuprovalna vrata DE LUX

Vrata DE LUXE su elegantna protuprovalna vrata za stanove koja odgovaraju zahtjevima protuprovalnosti klase 4. Vrata imaju obostrano dekorativnu oblogu od 12 milimetarskog kantiranog iverala, koji je vijcima pričvrščen na potkonstrukciju krila.

Osnovna konstrukcija ram i krila je iz specijanih čeličnih profila. Ispuna krila je čelični lim i termoizolacija. Vrata su ovješena na dvije sakrivene baglame podesive u tri smjera. U zaključanom položaju krilo je na deset mjesta povezano sa ramom, od toga su četiri pasivna a šest je aktivnih.

Osnovna oprema vrata je protuprovalna brava, limitator otvaranja, špijunka i spuštajuća brtva. Vrata nemaju prag. Dihtovanje prema podu je riješeno sa spuštajućom brtvom a zazor između krila i rama je sa duplim dihtovanjem.

Svi metalni dijelovi vrata (unutrašnji i vanjski) su zaštićeni protiv korozije.

Dezen dekorativne obloge kao i boja metalnih dijelova može se prilagođavati želji kupca.

Alt Text

Protuprovalna – protupožarna vrata STANDARD-KOMBI

Vrata STANDARD-KOMBI su protuprovalno-protupožarna vrata za stanove, koja odgovaraju zahtjevima protuprovalnosti klase 4 i otpornosti na požar 30 i 60 minuta (EI30 i EI 60).

Štok i krilo vrata su u čeličnoj izvedbi, punjeni negorivim materijalom. Krilo vrata je obloženo teško gorivim pločama klase B1, debljine 12 mm, u dezenu po izboru naručioca. Površinska zaštita štoka, krila i opšavnih lajsni je elektrostatska plastifikacija u boji po izboru Naručioca.

Vrata su opremljena protuprovalnom cilindar bravom, sa zaključavanjem trnovima u sredini, te u gornjem i donjem dijelu vrata. Brava je sa vanjske strane dodatno zaštićena čeličnom pločom. Brava je sa sigurnosnim cilindrom, sa 5+1 kodiranih ključeva. Cilindar je sa vanjske strane zaštićen defenderom protiv lomljenja i bušenja cilindra. Na strani baglama su tri fiksna trna za dodatno bravljenje vrata. U zaključanom položaju vrata, krilo je sa štokom povezano u devet tačaka (šest aktivnih i tri pasivne).

Vrata su opremljena potrebnim dihtunzima i ekspandirajućom trakom. Krilo vrata je debljine 80 mm, sa unutrašnjim zaštitnim limovima, vertikalno ojačanim i dvije mašinske baglame, podesive po visini. Šteke, zaštitne rozete i širokougaona špijunka su u «mat chrom» nijansi.

Klase protupožarnosti EI30 i EI 60, prema EN13501

Alt Text

Puna protupožarna vrata

Puna protupožarna vrata su klasična protupožarna vrata, koja se koriste za zatvaranje prolaza između požarnih zona na mjestima gdje se traži otpornost na požar do EI 90, a ne traži se vizuelna komunikacija između unutrašnje i vanjske strane.

Osnovna konstrukcija rama i krila je specijalni profil sa utorom za dihtunge, zbog čega vrata već u osnovnoj izvedbi imaju dvostruko dihtovanje.

Na zahtjev Naručioca, može se ugraditi spuštajuća brtva na donjoj strani krila. Sa ugradnjom spuštajuće brtve, vrata odgovaraju i zahtjevima za dimonepropusnost.

U zazor između rama i krila vrata ugrađena je intumiscentna ekspandirajuća traka, koja sprečava prolaz vatre. Krilo vrata je sa ispunom od negorivog materijala, a profili rama i krila su obloženi sa negorivim materijalom i pocinčanim limom. Vrata su opremljena sa požarnom bravom, automatom za samozatvaranje i priborom za otvaranje vrata (šteke, ručke, kugle itd), koji se može kombinovati zavisno od namjene i uslova koje vrata trebaju zadovoljiti.

Na zahtjev naručioca, vrata mogu biti opremljena sa panik bravom i panik polugom. Vrata su bez praga i u normalnoj upotrebi zatvorena.

Obezbijeđen atest za klasu protupožarnosti EI 90, prema
BAS EN 13501-2:2009

Alt Text

Protupožarna vrata sa staklom

Protupožarna vrata sa staklom su klasična protupožarna vrata sa umetnutim staklom,a koja se koriste za zatvaranje prolaza između požarnih zona na mjestima gdje se traži otpornost na požar do EI 90, i vizuelna komunikacija između unutrašnje i vanjske strane.

Osnovna konstrukcija rama i krila je specijalni profil sa utorom za dihtunge, zbog čega vrata već u osnovnoj izvedbi imaju dvostruko dihtovanje.

Na zahtjev kupca može se ugraditi spuštajuća brtva. Sa ugradnjom spuštajuće brtve, vrata odgovaraju i zahtjevima za dimonepropusnost.

U zazor između rama i krila vrata ugrađena je intumiscentna ekspandirajuća traka, koja sprečava prolaz vatre. Krilo vrata je sa ispunom od negorivog materijala, a profili rama i krila su obloženi sa negorivim materijalom i pocinčanim limom. Vrata su opremljena sa požarnom bravom, automatom za samozatvaranje i priborom za otvaranje vrata (šteke, ručke, kugle itd), koji se može kombinovati zavisno od namjene i uslova koje vrata trebaju zadovoljiti.

Na zahtjev kupca, vrata mogu biti opremljena sa panik bravom i panik polugom.

Obezbijeđen atest za klasu protupožarnosti EI 90, prema
BAS EN 13501-2:2009

Alt Text

Poluostakljena protupožarna vrata

Djelimično ostakljenja protupožarna vrata su elegantna požarna vrata koja se koriste za zatvaranje prolaza između požarnih zona na mjestima gdje se traži otpornost na požar do EI 90 i vizuelna komunikacija između unutrašnje i vanjske strane. Pogodna za ugradnju u stambenim zgradama, između hodnika ili stubišta i predulaza u stanove.

Osnovna konstrukcija rama i krila je specijalni profil sa utorom za dihtung zbog kojeg vrata već u osnovnoj izvedbi imaju dvostruko dihtovanje.

Na zahtjev kupca može se ugraditi spuštajuća brtva. Sa ugradnjom spuštajuće brtve vrata odgovaraju i zahtjevima za dimonepropusna vrata. U zazor između rama i krila ugrađena je intumiscentna traka, koja sprečava prolaz vatre.

Oprema vrata je automat za samozatvaranje, požarna brava i raličite kombinqacije pribora za otvaranje vrata (šteke, ručka, kugla itd.).

Na zahtjev kupca ista mogu biti opremljena sa panik bravom i panik polugom.

Obezbijeđen atest za klasu protupožarnosti EI 90, prema BAS EN 13501-2:2009

Alt Text

Haustorska vrata

Vrata su konstruisana namjenski za zatvaranje ulaza u višestambenim objektima.

Kao osnovni materijal za vrata korišten je čelični profil sa utorom za dihtung, zbog kojeg vrata imaju dvostruko dihtovanje. U odnosu na plastična, aluminijska ili čak drvena vrata, čelična vrata ove konstrukcije su dugotrajnija, jer su izrađena od čeličnih profila, a svi nosivi spojevi su zavareni, a ne lijepljeni ili vijčani.

U gornjem dijelu krila vrata je ugrađeno termoizolaciono staklo (armirano ili lamistal), a u donjem dijelu je panel sa termoizolacijom.

Vrata mogu biti jednokrilna ili dvokrilna i sa dodatnim ostaklenjima sa sve tri strane.

Osnovna oprema vrata je automat za samo-zatvaranje i brava sa elektroprihvatnikom, koji omogućava otvaranje vrata iz stana. Sa unutrašnje strane je šteka, koja omogućava izlaz u svako doba bez ključa, a sa vanjske strane je kugla.

Ulaz u prostor moguć je sa ključem ili daljinskim otvaranjem iz stana. Na zahtjev kupca moguće je ponuditi i dodatno ugradnju spuštajuće brtve ili neke druge dodatne opreme.

Alt Text

Neprobojna vrata

Neprobojna vrata su puna jednokrilna vrata, testirana na balističku otpornost prema DIN EN 1522 u klasi FB4, što znači, da su otporna na pištolj kalibra 357 magnum i 44 Rem magnum.

Pored neprobojnosti ova vrata odgovaraju i zahtjevima za protuprovalnost klase 4.

Obzirom na konstrukciju i debljinu termoizolacije vrata mogu podnijeti i požar najmanje trideset minuta.

Alt Text

Proturadijacijska (rendgenska) vrata

Rendgenska vrata namijenjena su za sprečavanje širenja zračenja u bolnicama, ambulantama, medicinskim prostorijama i u drugim prostorijama gdje se koriste RTG aparati. Ova vrata su teža od standardnih vrata zbog uloška od olova.

Snaga zaštite koju vrrata moraju pružiti procjenjuju se u zavisnosti od pojedinačnog slučaja i relevantnih smjernica. Rendgenska vrata izrađujemo sa odgovarajućim ekvivalentom olova, zavisno od potrebe, pa su zbog svaka vrata unikat.

Izrađujemo klizna i zaokretna rendgenska vrata i to jednokrilna ili dvokrilna.

Kvaliteta ugradnje rendgenskih vrata je jako bitna, pa se svaka vrata nakon ugradnje mjerenjem provjeravaju od strane ovlaštene federalne inspekcije zavoda za javno zdravstvo.

Alt Text

Vrata za zatvorske čelije

Vrata za zatvorske čelije su proizvedena na osnovi protuprovalnih vrata. Osnova vrata je čelični profil, kamena vuna kao termoizolacija, a obostrano su obložena limom debljine 2mm.

Ova vrata se prilagođavaju željama i potrebama vodstva zatvora.

Vrata mogu biti ili puna ili sa otvorom za dodavanje hrane, kontrolnim prozorom ili špijunkom. Brava je ugrađena u krilo vrata ili u posebnoj kutiji sa vanjske strane krila. Vrata mogu imati mehanički ili elektronski indikator zaključavanja a štok je punjen malterom. Brava je sigurnosna brava za ovu vrstu vrata.

Alt Text

Unutrašnja drvena vrata sa limenim štokom

Unutrašnja drvena vrata sa limenim štokom se ugrađuju na mjestima gdje postoji mogućnost oštečenja rama kao što su bolnice, starački domovi i druga mjesta gdje se koriste bolnički kreveti ili invalidska kolica.