Horizontalno šuplji HŠ

Alt Text

Blok HŠ 10

BAS EN 771-1:2011+A1: 2015, Kategorija 1, Tip P

Dimenzije [mm]: 25x10x25
Masa [kg]: 4,90
NF [kom]: 3,20
Potrošnja [kom/m²]: 14,7
Čvrstoća [N/mm²]: 5
Utrošak maltera [l/m²]: 8,9
Pakovanje [kom/pal]: 240
Težina palete [kg/pal]: 1.190
Alt Text

Blok HŠ 12

BAS EN 771-1:2011+A1: 2015, Kategorija 1, Tip P

Dimenzije [mm]: 25x12x25
Masa [kg]: 5,30
NF [kom]: 3,80
Potrošnja [kom/m²]: 14,7
Čvrstoća [N/mm²]: 5
Utrošak maltera [l/m²]: 9,9
Pakovanje [kom/pal]: 208
Težina palete [kg/pal]: 1.110
Alt Text

Blok HŠ 14

BAS EN 771-1:2011+A1: 2015, Kategorija 1, Tip P

Dimenzije [mm]: 25x14x25
Masa [kg]: 6,50
NF [kom]: 4,50
Potrošnja [kom/m²]: 14,70
Čvrstoća [N/mm²]: 5
Utrošak maltera [l/m²]: 11,5
Pakovanje [kom/pal]: 176
Težina palete [kg/pal]: 1.160
Alt Text

Blok HŠ 19

BAS EN 771-1:2011+A1: 2015, Kategorija 1, Tip P

Dimenzije [mm]: 25x19x25
Masa [kg]: 7,90
NF [kom]: 6,40
Potrošnja [kom/m²]: zid 25 cm = 18,1, zid 19 cm = 14,7
Čvrstoća [N/mm²]: 5
Utrošak maltera [l/m²]: zid 25 cm = 23,2, zid 19 cm = 16,5
Pakovanje [kom/pal]: 128
Težina palete [kg/pal]: 1.020
Alt Text

Blok HŠ 25ET

BAS EN 771-1:2011+A1: 2015, Kategorija 1, Tip P

Dimenzije [mm]: 19x25x19
Masa [kg]: 5,40
NF [kom]: 4,60
Potrošnja [kom/m²]: zid 25 cm = 24,7, zid 19 cm = 19
Čvrstoća [N/mm²]: 5
Utrošak maltera [l/m²]: zid 25 cm = 26,5, zid 19 cm = 17,7
Pakovanje [kom/pal]: 160 / 180
Težina palete [kg/pal]: 880 / 970

UPOZORENJE!
Prilikom zidanja horizontalno šupljim blokovima potrebno je voditi računa o položaju perforacija (šupljina), odnosno da iste ne smiju biti okrenute prema vani, nego jedne prema drugima u unutrašnjost zida. Za ovu namjenu proizvodimo horizontalno šuplje blokove – veze, za zid debljine 100, 120, 140 i 200 mm.