Protuprovalna, protupožarna, neprobojna, kombinovana, haustorska vrata

Svakodnevno raste spoznaja o potrebi zaštite Vaše porodice i imovine, posebno kada se radi o stambenom prostoru. Osjećaj sigurnosti u vlastitom domu je jedna od najbitnijih stvari za svakoga. Ove činjenice su uticale da su danas protuprovalna ali i protupožarna vrata postala neminovna potreba. Cijene takvih vrata su se približile cijenama kvalitetnih običnih vrata, a protuprovalne i/ili protupožarne osobine im daju veliku prednost pri odabiru u odnosu na ostala vrata.

Kupovinom sigurnosnih vrata ulog je mali a korist velika,
jer direktno ulažete u Vašu sigurnost!

Alt Text
Alt Text
Alt Text
Alt Text
Alt Text
Alt Text

Ugovor o zastupanju i licencnoj proizvodnji sklopljen sa švicarskom firmom FORSTER, koja je vodeći svjetski proizvođač sistema za vrata, prozore i fasade, omogućava IGM-u da zadovolji bilo kakve zahtjeve vezane za izradu, isporuku i ugradnju pomenutih proizvoda. Također sarađujemo i sa mnogim drugim renomiranim proizvođačima dijelova i dodatne opreme za vrata.

Alt Text

IGM Visoko svoja sigurnosna vrata testira u Institutu zaštite od požara i eksplozije (INZA) Sarajevo i na Mašinskom fakultetu u Sarajevu.inza

Standardne dimenzije vrata

800 x 2.000 mm

890 x 2.000 mm

925 x 2.050 mm

1.000 x 2.100 mm

Kod nas je moguće raditi vrata po Vašoj specifičnoj dimenziji.

Dostupni dekori vrata

Krila protuprovalnih vrata prekrivena su oplemenjenom ivericom. Prilikom narudžbe, nudimo Vam mogućnost odabira boje ili dezena dostupnih ploča iverice.

dekori   ral

Krila protupožarnih vrata su prekrivena limom, prilikom narudžbe, nudimo Vam mogućnost odabira boje prema RAL karti.

Dodatna oprema

Alt Text

Mogućnost ugradnje fiksne ili okretne kugle sa vanjske strane vrata

Alt Text

Mogućnost ugradnje limitatora za otvaranje vrata

Alt Text

Mogućnost ugradnje automata za samostalno zatvaranje vrata

Alt Text

Podni, fiksni graničnik otvaranja vrata

Alt Text

Elektroprihvatnik za automatsko za automatsko zabravljivanje vrata

Alt Text

Elektronska špijunka sa kamerom i monitorom