Polumontažna krovna konstrukcija

  • Osovinski razmak gredica: 40 cm
  • Dužina gredica: do 7 m
  • Debljina tlačne ploče: 4 cm
  • Visina izbetoniranog krova: d=9+4=13cm
  • Marka betona: MB 30, agregat: 0-16 mm
  • Raspon oslonaca po kosini: do 5 m (izuzetno do 7 m)
  • Nagib krova: 15°-35°, a za neprohodne tavanice može i 0°-15°,
  • Kao pokrov po konstrukciji, mogu se koristiti materijali čija težina ne prelazi 1,1 KN/m2 (crije, lim, salonit ili slično)
  • Kao podkonstrukcija pokrova, služe drvene letve dovoljne visine , pričvršćene za konstrukciju tiplovima i vijcima na rastojanju 30 – 120 cm
  • Kod raspona oslonaca preko 5 m, mora se izvesti međuoslonac ili tolerisati nešto veći ugib. Povećan ugib se može ublažiti nadvišenjem pri montaži maksimalno 2 cm.
Alt Text