Prodajna mjesta, predstavništva

Tržni centar Visoko

 • Kakanjska bb, 71300 Visoko
 • +387 32 460 151
 • +387 32 460 164 (FAX)
 • tc@igm.ba

Stovarište Visoko: Građevinski materijal i salon namještaja

 • Kakanjska bb, 71300 Visoko
 • +387 32 460 148
 • +387 32 460 154 (FAX)
 • stovariste.visoko@igm.ba

Robna kuća Moštre

 • Ciglanska bb, 71305 Donje Moštre
 • +387 32 460 176
 • +387 32 460 164 (FAX)
 • robna.kuca@igm.ba

Centralno stovarište Moštre

 • Ciglanska bb, 71305 Visoko
 • +387 32 460 162
 • +387 32 460 164 (FAX)
 • centralno.stovariste@igm.ba

Stovarište Rakovica

 • Rakovička cesta 184, 71210 Ilidža
 • +387 33 691 257
 • +387 33 691 257 (FAX)
 • rakovica@igm.ba

Predstavništvo Sarajevo

 • Marka Marulića 2, 71000 Sarajevo
 • +387 33 586 169
 • +387 33 586 169 (FAX)
 • mirza.cehajic@igm.ba

Market Moštre

 • Ciglanska bb, 71305 Donje Moštre
 • +387 32 460 175
 • +387 32 460 164 (FAX)
 • market.mostre@igm.ba