Karakteristike EKOPOR®-a

Alt Text

TOPLINSKA ZAŠTITA
Toplinska provodljivost λ : 0,035-0,040(W/mK)
Prolaz toplote pri 10 cm k: 0,35-0,40(W/m²k)
Potrebna debljina u (cm) za k=0,4 W/m²k: 9-10

Alt Text

EKOLOŠKI ASPEKTI
Hemijski sastav materijala: Organski TI materijali
Potrošnja energije na 1m³ materijala: 400 kWh
Uticaj na zdravlje: Neškodljiv (amb. za preh. artikle)
Prisustvo opasnih materija: nema

Alt Text

MEHANIČKE OSOBINE
Zatezna čvrstoća: 0,24-0,45 N/mm²
Tlačna čvrstoća pri 10% stišljivosti: 0,1-0,26 N/mm²
Opterećenje konstrukcije: 15kg/m³

Alt Text

VODOOTPORNOST
Ne upija skoro ništa vode (28 dana potopljen u vodi može upiti maksimalno 4% svog volumena – znači samo površinski)

Alt Text

VATROOTPORNOST

Prema standardu en 13501-1, klasificiran je kao teško zapaljiv – razred E!
Stoga se može koristiti za sve namjene u građevinarstvu. U dodiru s plamenom ne gori, nego se tali.

Alt Text

ZVUČNA ZAŠTITA
Dobra (elastificirani stiropor sa dobrom apsorpcijom zvučnih talasa)

Alt Text

UPOTREBA
Skladištenje bez problema, u svim uslovima. Montaža jednostavna, ne zahtjeva dodatne uslove. Eksploatacija: u toku vremena ne gubi niti jednu od početnih karakteristika.

Alt Text
Alt Text

Tipovi EKOPOR®-a

EKOPOR® EPS 50

Alt Text

Samogasivi EPS pritisne čvrstoće 50 kPa, primjenjuje se za toplinsku izolaciju na mjestima gdje se ne traži nosivost, kao npr. kosi krovovi, ispune, izolacija unutarnjih zidova ispod obloga i dr.

Klasa gorivosti: EN 13501-1 – razred E.

λ = 0,0451 W/mk

EKOPOR® EPS 70

Alt Text

Samogasivi EPS pritisne čvrstoće 70 kPa, primjenjuje se za toplinsku izolaciju konstrukcija gdje se ne očekuje veće opterećenje, unutarnjih zidova ispod obloga, stropova, kosih krovova.

Klasa gorivosti: EN 13501-1 – razred E.

λ = 0,0451 W/mk

EKOPOR® EPS F / FP

Alt Text

Samogasivi EPS pritisne čvrstoće 80 kPa, stabilizirani EPS bez regenerata, primjenjuje se u fasadnim kompaktnim toplinskim sistemima (ETICS).

Klasa gorivosti: EN 13501-1 – razred E.

λ = 0,0385 W/mk

EKOPOR® EPS EF

Alt Text

Samogasivi EPS pritisne čvrstoće 70 kPa, stabilizirani EPS bez regenerata, primjenjuje se u fasadnim kompaktnim toplinskim sistemima (ETICS).

Klasa gorivosti: EN 13501-1 – razred E.

λ = 0,0404 W/mk

EKOPOR® EPS 100

Alt Text

amogasivi EPS pritisne čvrstoće 100 kPa, primjenjuje se za toplinsku izolaciju u ravnim krovovima i podovima sa srednjim opterećenjem kao što su stambeni objekti, uredi, za terase, u kosim krovovima, panele i sendvič elemente.

Klasa gorivosti: EN 13501-1 – razred E.

λ = 0,0373 W/mk

EKOPOR® EPS 120

Alt Text

Samogasivi EPS pritisne čvrstoće 120 kPa, primjenjuje se za toplinsku izolaciju u ravnim krovovima i podovima sa srednjim opterećenjem kao što su stambeni objekti, uredi, za terase, u kosim krovovima, panele i sendvič elemente.

Klasa gorivosti: EN 13501-1 – razred E.

λ = 0,0347 W/mk

EKOPOR® EPS 150

Alt Text

Samogasivi EPS (pritisne čvrstoće 150 kPa, primjenjuje se za toplinsku izolaciju u ravnim krovovima i podovima sa većim opterećenjem, u hladnjačama, terasama itd.

Klasa gorivosti: EN 13501-1 – razred E.

λ = 0,0341 W/mk

EKOPOR® EPS 200

Alt Text

Samogasivi EPS pritisne čvrstoće 200 kPa, primjenjuje se za toplinsku izolaciju građevinskih konstrukcija sa najvećim opterećenjem, kao što su ravni krovovi, parkirališta, podovi u industriji, sportske dvorane, garaže, hladnjače.

Klasa gorivosti: EN 13501-1 – razred E.

λ = 0,0331 W/mk