EKOPOR® stropna i krovna konstrukcija

EKOPOR® stropne i krovne konstrukcije (SKK) su konstrukcije primjerene modernijim načinima gradnje koji pored trajnosti i sigurnosti zahtijevaju poboljšanu termičku sposobnost objekata, bržu i lakšu ugradnju te ekonomičnu eksploataciju objekta kroz vrijeme.

EKOPOR® SKK se sastoji od profilisane ispune od ekspandiranog polistirena, betona, armaturne mreže i rešetkastih armaturnih nosača. Ovakva konstrukcija je lagana, dobar je toplotni i zvučni izolator, praktično i brzo se ugrađuje i uz sve ovo cijena im je prihvatljiva.

Alt Text
Alt Text

Elementi ispune su izrađeni od ekspandiranog polistirena (stiropora), profilnim izrezivanjem. Specifična gustina stiropora je 20 kg/m³. Dužina ispune je 200 cm. Ispuna svojim karakteristikama zadovoljava potrebne uslove za prihvat tehnološkog opterećenja u toku izrade stropa.

Rebra konstrucije su na rastojanju od 50 cm, što određuje standardna širina ispune. Rebra su armirana rešetkastim nosačem tip „V“, (0,77 cm²). Betonska ploča je izrađena od MB 30, armirana sa armaturom MA Q-131. Debljina betonske ploče je 5 cm.

Na crtežu su date proizvodne dimenzije ispune za raspone svijetlog otvora do 3 m. Povećavanjem raspona svijetlog otvora ubacuju se dodatne armature u rešetkasti nosač ili se dodavanjem ploče od stiropora na gornju ravninu ispune povećavaju dimenzije betonskog rebra i na taj način se ojačava kompletna konstrukcija.

Struktura stropa

Alt Text

Presjek stropa

Alt Text

Elementi statičkog proračuna

Alt Text
Alt Text
Alt Text

U tabeli je na osnovu rezultata proračuna za različite raspone data ukupna debljina stropa sa potrebnim dodatnim armaturama i potrebnim predugibom u toku izrade stropa. U toku izrade je potrebno obezbijediti nalijeganje rebara na oslonce (nosive zidove) minimalno 15 cm.

Za raspone preko 5,8 m, odnosno povećanjestatičkog ili dinamičkog opterećenja, radi se poseban statički proračun.

Prednosti fert stropne i krovne konstrukcije:

  • Dobra termička i akustična izolacija prostora,
  • Jednostavno, brzo i jeftinije izvođenje,
  • Međuspratna i krovna konstrukcija je male težine što omogućava
    racionalnije projektovanje ostalih dijelova objekta i znatne uštede,
  • Jednostavno provođenje instalacija kroz ovakav strop
  • Jednostavna obrada gotovog stropa