Građevinska operativa

Građevinska operativa IGM Visoko je tehničko-kadrovski osposobljena za poslove visokogradnje. Kapaciteti naše operative zadovoljavaju potrebe za izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju stambenih objekata, poslovnih objekata, obrazovnih institucija, javnih objekata, proizvodno-skladišnih objekata manje i veće veličine.

Prema strukturi poslova osposobljeni smo za:

 • Pripremne radove
 • Zemljane radove
 • Betonske radove
 • Armiračko-betonske radovi
 • Zidarske radove
 • Izolaterske radove termo i hidroizolacije
 • Krovopokrivačke radove
 • Limarske radove
 • Ugradnja fasadne i unutrašnje stolarije
 • Keramičarske radove
 • Elektroinstalaterske radove
 • Vodovod i kanalizacija
 • Sanitarne radove
 • Podopolagačke radove

Građevinska operativa IGM Visoko u poslijednjem periodu radila je na dosta poslova u segmentu rekonstrukcije i adaptacije objekata, sanacije stambenih i drugih objekata oštećenih ratnim dejstvima kao i izgradnji novih objekata.

 • Obnova porušenih privatnih kuća u Mostaru
  Investitor: Evropska Unija
 • Rekonstrukcija osnovne škole Kulin Ban u Visokom
  Investitor: Caritas, Eqwilibr i Austrijski IFOR
 • Obnova porušenih privatnih kuća u Visokom – Kralupi
  Investitor: D.R.C.
 • Obnova porušenih privatnih kuća u Visokom – Tušnjići.
  Investitor: UNHCR
 • Rekonstrukcija fasada na objektima u glavnoj ulici u Visokom
  Investitor: ZEDO Kanton i Općina Visoko
 • Izgradnja objekata i nadstrešnica u krugu IGM Visoko
  Investitor: IGM Visoko
 • Izgradnja skladišta i stovarišta u Visokom za potrebe IGM Visoko
  Investitor: IGM Visoko
 • Izgradnja vodovoda za izbjegličko naselje Pučišće u Visokom
  Investitor: UMCOR
 • Obnova i rekonstrukcija Veterinarskih ambulanata na području Visokog
  Investitor: Veterinarska stanica Visoko
 • Izgradnja područnih škola u selima Gornja Zimča i Orašac – Visoko
  Investitor ZEDO Kanton i Općina Visoko
 • Izgradnja robne kuće u Donjem Moštru – Visoko
  Investitor: IGM Visoko
 • Izgradnja hale za proizvodnju EPS u krugu IGM Visoko
  Investitor: IGM Visoko
 • Izgradnja hale za proizvodnju ALU i PVC stolarije u krugu IGM Visoko
  Investitor: IGM Visoko
 • Izgradnja objekta “Benziska pumpa SUŠA” u Visokom
  Investitor: Suša Comerce Visoko
 • Izgradnja proizvodnih objekata “Decimirnica, Oštrionica, Kotlovnica, Parione i Sušare” u krugu preduzeća Bosna-Furnir u Visokom
  Investitor: Bosna-Furnir Visoko
 • Izgradnja prodajnog objekta IGM “P+1” u Donjem Moštru, Visoko
  Investitor: IGM Visoko
 • Izvođenje radova na Stambeno poslovnom objektu Ilijaš
  Investitor: IGM Visoko
 • Izvođenje radova na Stambeno poslovnom objektu Visoko
  Investitor: IGM Visoko
 • Obnova i rekonstrukcija fasada u glavnoj ulici u Visokom
  Investitor: Općina Visoko
 • Izgradnja nove osnovne škole u Donjem Moštru
  Investitor: Općina Visoko i ZEDO kanton
 • Rekonstrukcija osnovne škole u Velikom Čajnom
  Investitor: Općina Visoko i ZEDO kanton
 • Rekonstrukcija Vatrogasnog doma u Visokom
  Investitor: Općina Visoko
 • Javni sanitarni čvor na području općine Vogošća
  Investitor: Općina Vogošća
 • Izvođenje radova proizvodno-skladišni prostor Kovo-Commerce Visoko
  Investitor: Kovo-Commerce Visoko
 • Sanacija platoa ispred KSC Vogošća
  Investitor: Općina Vogošća
 • Sanacija objekta Ambulante u Semizovcu
  Investitor: Općina Vogošća
 • Izvođenje radova na Spomen obilježju u Semizovcu
  Investitor: Općina Vogošća
 • Izgradnja proizvodno-skladišnog prostora u Rakovici
  Investitor: IGM Visoko
 • Izgradnja više privatnih kuća po sistemu ključ u ruke