Industrija građevinskog materijala IGM d.o.o. Visoko

Kontakt informacije

 • Ciglanska bb, 71305 Donje Moštre
 • +387 32 740 527
 • +387 32 460 164 (FAX)
 • igm@igm.ba

Registarski brojevi

 • ID: 4218125280005
 • PDV: 218125280005
 • Reg: 043-0-R-06-001169 Općinski sud Zenica

Transakcijski računi

 • 3389002208218687 UniCredit bank
 • 1990470004006633 Sparkasse bank
 • 1542602001796164 Intesa San Paolo banka
 • 1413565320000247 BBI banka
 • 1340700000000284 ASA banka