Karakteristike EKOPOR®-a

TOPLINSKA ZAŠTITA
Toplinska provodljivost λ : 0,035-0,040(W/mK)
Prolaz toplote pri 10 cm k: 0,35-0,40(W/m²k)
Potrebna debljina u (cm) za k=0,4 W/m²k: 9-10

EKOLOŠKI ASPEKTI
Hemijski sastav materijala: Organski TI materijali
Potrošnja energije na 1m³ materijala: 400 kWh
Uticaj na zdravlje: Neškodljiv (amb. za preh. artikle)
Prisustvo opasnih materija: nema

MEHANIČKE OSOBINE
Zatezna čvrstoća: 0,24-0,45 N/mm²
Tlačna čvrstoća pri 10% stišljivosti: 0,1-0,26 N/mm²
Opterećenje konstrukcije: 15kg/m³

VODOOTPORNOST
Ne upija skoro ništa vode (28 dana potopljen u vodi može upiti maksimalno 4% svog volumena – znači samo površinski)

VATROOTPORNOST

Prema standardu en 13501-1, klasificiran je kao teško zapaljiv – razred E!
Stoga se može koristiti za sve namjene u građevinarstvu. U dodiru s plamenom ne gori, nego se tali.

ZVUČNA ZAŠTITA
Dobra (elastificirani stiropor sa dobrom apsorpcijom zvučnih talasa)

UPOTREBA
Skladištenje bez problema, u svim uslovima. Montaža jednostavna, ne zahtjeva dodatne uslove. Eksploatacija: u toku vremena ne gubi niti jednu od početnih karakteristika.

Tipovi EKOPOR®-a

EKOPOR® EPS 50

Samogasivi EPS pritisne čvrstoće 50 kPa, primjenjuje se za toplinsku izolaciju na mjestima gdje se ne traži nosivost, kao npr. kosi krovovi, ispune, izolacija unutarnjih zidova ispod obloga i dr.

Klasa gorivosti: EN 13501-1 – razred E.

λ = 0,0451 W/mk

EKOPOR® EPS 70

Samogasivi EPS pritisne čvrstoće 70 kPa, primjenjuje se za toplinsku izolaciju konstrukcija gdje se ne očekuje veće opterećenje, unutarnjih zidova ispod obloga, stropova, kosih krovova.

Klasa gorivosti: EN 13501-1 – razred E.

λ = 0,0451 W/mk

EKOPOR® EPS F / FP

Samogasivi EPS pritisne čvrstoće 80 kPa, stabilizirani EPS bez regenerata, primjenjuje se u fasadnim kompaktnim toplinskim sistemima (ETICS).

Klasa gorivosti: EN 13501-1 – razred E.

λ = 0,0385 W/mk

EKOPOR® EPS EF

Samogasivi EPS pritisne čvrstoće 70 kPa, stabilizirani EPS bez regenerata, primjenjuje se u fasadnim kompaktnim toplinskim sistemima (ETICS).

Klasa gorivosti: EN 13501-1 – razred E.

λ = 0,0404 W/mk

EKOPOR® EPS 100

amogasivi EPS pritisne čvrstoće 100 kPa, primjenjuje se za toplinsku izolaciju u ravnim krovovima i podovima sa srednjim opterećenjem kao što su stambeni objekti, uredi, za terase, u kosim krovovima, panele i sendvič elemente.

Klasa gorivosti: EN 13501-1 – razred E.

λ = 0,0373 W/mk

EKOPOR® EPS 120

Samogasivi EPS pritisne čvrstoće 120 kPa, primjenjuje se za toplinsku izolaciju u ravnim krovovima i podovima sa srednjim opterećenjem kao što su stambeni objekti, uredi, za terase, u kosim krovovima, panele i sendvič elemente.

Klasa gorivosti: EN 13501-1 – razred E.

λ = 0,0347 W/mk

EKOPOR® EPS 150

Samogasivi EPS (pritisne čvrstoće 150 kPa, primjenjuje se za toplinsku izolaciju u ravnim krovovima i podovima sa većim opterećenjem, u hladnjačama, terasama itd.

Klasa gorivosti: EN 13501-1 – razred E.

λ = 0,0341 W/mk

EKOPOR® EPS 200

Samogasivi EPS pritisne čvrstoće 200 kPa, primjenjuje se za toplinsku izolaciju građevinskih konstrukcija sa najvećim opterećenjem, kao što su ravni krovovi, parkirališta, podovi u industriji, sportske dvorane, garaže, hladnjače.

Klasa gorivosti: EN 13501-1 – razred E.

λ = 0,0331 W/mk